Aktuality

Návrat
Článek v měsíčníku Rynki kolejowe (Železniční trhy) 9 lipca 2014

V březnovém vydání časopisu Rynki Kolejowe (RK) vyšel další článek o redukci hluku, hmotnosti a tepelných ztrát v kolejových vozidlech. Maad doporučuje účinné a zároveň bezpečné materiály.

 

_-__MAAD_sponsor_RK04 (2)-page-001RK_logo