Kontaktní formulář

Název / Název společnosti: E-mail: Téma: Zpráva:
Správcem osobních údajů je „MAAD" Sp. z o.o. se sídlem v Čenstochové, ul. 1 Maja 21, 42-217 Częstochowa, zapsaná v registru podnikatelů Obvodním soudem v Čenstochové, XVII. Hospodářský odbor KRS pod číslem KRS 0000279917. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely spojené s realizací marketingových činností, v případě, že udělíte souhlasy v tomto rozsahu. Váš souhlas je základem pro zpracování osobních údajů správcem. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, nicméně neuvedení údajů může mít za následek nemožnost zasílání obchodních informací. Údaje budou uchovávány po dobu 12 měsíců. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a možnost jejich opravy, právo na omezení zpracování, přenesení údajů a také právo odvolat udělené souhlasy bez uvedení příčiny, za tímto účelem kontaktujte „MAAD" Sp. z o.o. e-mailem nebo korespondenčně, na adresu: „MAAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 21, 42-217 Częstochowa, s dovětkem „Osobní údaje". Máte právo na podání stížnosti k dozorovému úřadu.

Adresa

MAAD Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 21
42-200 Częstochowa, Polsko
DIČ: 949-20-39-425

KANCELÁŘ

tel./fax.: +48 34 322 60 83
mobil: +48 667 95 32 22
e-mail: biuro@maad.com.pl

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ

mobil: +48 607 77 33 06
e-mail: tadeusz.wieckowski@maad.com.pl

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ POLSKO

Artur Sosna, mobil +48 665 561 500
e-mail: artur.sosna@maad.com.pl

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO

mobil: +48 607 53 32 00
e-mail: jiri.sladovnik@maad.com.pl

www.maad.com.pl