Autobusy

Návrat
MAAD BF( PLASTODEM ) 9 lipca 2014

Tepelně tvárná rohož na bázi polymerizujícího bitumenu se samolepicí vrstvou, používaná ke zvukové izolaci. Rohože se značně vysokými hustotami jsou nabízeny v různých tloušťkách (1,8mm; 2,6mm; 3,0mm, 4,3 mm; 5,5 mm). Rohož je odolná proti kapalinám.

plastodem-bf

Do pobrania