Autobusy

Návrat
MAAD SNKFORM( PLASTOFORM ) 9 lipca 2014

Elastická, tepelně tvářitelná rohož na bázi syntetického kaučuku s vysokou povrchovou hmotností – slouží k tlumení nárazových zvuků.

Vysoká hustota produktu umožní dosáhnout vysokých součinitelů odrazu zvuku. Požární specifikace Plastoformu umožňuje použít materiál ve vozidlech hromadné dopravy.

plastoform

Do pobrania