Autobusy

Návrat
MAAD GLF( SKELNÉ VLÁKNO ) 9 lipca 2014

Rohož ze skelných vláken (sešitá nití).  Rohož se používá jako tepelná a zvuková izolace v místech vystavených vysokým teplotám (do 600°C). Je nabízena v tloušťkách 7 mm a 14 mm s lepicí vrstvou nebo bez ní.

Materiál je dostupný také s hliníkovou vrstvou, která chrání vlákno proti kapalinám a mazivům.yV

wlokno-szklane-z-alu

Do pobrania