VÝROBA

Abychom mohli vyhovět vysokým požadavkům našich zákazníků, rozšiřujeme ve firmě  Maad naše znalosti, aktivity a strojní park. Naši projektanti mají možnost využívat nejmodernější software a nové technologie, které jim umožní vyhotovit komplikované projekty pro naše zákazníky. Máme k dispozici stroje na řezání materiálů do tloušťky 100 mm. Máme také přístroje na potahování materiálů lepicími či jinými vrstvami dle přaní zákazníka.

  cutter