Knowledge Base

Návrat
ZVUKOVÉ IZOLACE 17 lipca 2014

Jedním z problémů, se kterým se v dnešním světě potýkáme, je hluk. Pracující stroje, vozidla a jiní lidé vytvářejí obrovské množství zvuků, které mohou mít negativní vliv na to, jak se cítíme, a na naše soustředění. Vysoká intenzita zvuků, zejména s vysokými frekvencemi, je také škodlivá pro zdraví a  způsobuje řadu onemocnění. Z tohoto důvodu je stále důležitější snaha o účinné zvukové izolace, které dokážou ztlumit nežádoucí zvuky. Použitím vhodných prostředků lze značně redukovat hluk a zajistit komfort v místnostech a vozidlech.

Uvědomujeme si důležitost, jakou má v každodenním životě omezení okolních zvuků, a proto Vám nabízíme širokou škálu materiálů určených pro zvukovou izolaci kolejových vozidel, autobusů, automobilů, jacht a budov. Jelikož různé situace vyžadují různá řešení, námi nabízené produkty jsou přizpůsobeny měnícím se podmínkám a zajišťují optimální funkci v různých situacích, jako jsou vysoké teploty nebo použití na místech vystavených kapalinám. Námi nabízené produkty mají také certifikáty o nehořlavosti, které umožňují použít dané materiály v prostředcích hromadné dopravy. Abychom zajistili nejvyšší kvalitu našich výrobků, spolupracujeme se zahraničními výrobci, kteří nabízejí vysoce kvalitní izolační materiály. Moderní, bezpečné a snadno použitelné materiály umožňují absorbovat až 90 procent zvuků doléhajících z okolí a účinně odhlučnit místnosti a vozidla.

Ve snaze o komplexní obsluhu zakázek našim zákazníkům nabízíme také projektování konstrukce izolace – pomáháme při tvorbě projektu a výběru správných materiálů tak, aby mohly být co nejúčinněji eliminovány zvuky z okolí. To vše děláme proto, aby se naši zákazníci cítili dobře i  ve vřavě současného světa.